Kort

Hbo-medewerkers ontvangen meer uitkering door nieuw cao-akoord

Medewerkers in het hbo die een bovenwettelijke uitkering ontvangen krijgen meer geld. De aanleiding hiervoor is het nieuwste cao-akkoord. Hun uitkering stijgt met maar liefst 10 procent. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond.

Voor zowel ziekte- als een werkeloosheidsuitkering geldt deze regel met terugwerkende kracht, namelijk vanaf 1 juli 2023. Het cao-akkoord werd voor de zomervakantie afgesloten.

Voor zieke en werkloze medewerkers in het hbo zijn er nu twee regelingen: de bovenwettelijke werkloosheidsregeling hbo (BWRHBO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling hbo (ZAHBO). Per 1 juli 2023 zullen beide regelingen dus met 10 procent worden geïndexeerd.

AOb-bestuurder voor het hbo, Douwe van der Zweep vindt het een goede zaak dat dit gebeurt: ‘Wij vinden dit een nette afspraak, omdat 10 procent de gemiddelde totale stijging in de sector is. Nu weten ook de mensen met een uitkering waar zij aan toe zijn.’