Kort

14 november: het Nationaal Hoger Onderwijsdebat

Landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten, organiseren op 14 november 2023 Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat. Het debat wordt gehouden in de Haagse Hogeschool (het Auditorium) en er is ruimte voor 500 studenten, docenten, Kamerleden en andere genodigden. Tijdens dit debat zullen deelnemende Kamerleden hun keuzes van de afgelopen jaren verdedigen en hun toekomstplannen in hun huidige verkiezingsprogramma toelichten. De deelnemende Kamerleden zullen vlak voor het debat worden aangekondigd.

Het debat richt zich op thema’s in het hoger onderwijs zoals gelijke onderwijskansen, studentenwelzijn, bindend studieadvies en onderwijskwaliteit. Het is een reactie op de verkiezingscampagnes waar deze kwesties ook hoog op de agenda’s staan. En het debat is er ook omdat de huidige politieke keuzes over het hoger onderwijsbeleid al ruim 800.000 studenten in Nederland raken.

Als je aanwezig wil zijn op het debat kun je je aanmelden via de link op de website van de Vereniging Hogescholen. Het debat kan ook via een livestream worden gevolgd.