Kort

Het tweede nummer van e-magazine De Omslag vandaag online

Vandaag verschijnt het tweede nummer van e-magazine De Omslag. Deze editie gaat over onderwijsvernieuwing en teamontwikkeling met onder andere onderzoeker Remco Coppoolse, lector Liesbeth Baartman, promovenda Anneke Offereins en docent Arno Wilkens aan het woord.

De Omslag komt viermaal per jaar uit en gaat over onderwijs, onderzoek, studenten en docenten.

Het derde nummer verschijnt in april. Productie en eindredactie is in handen van Janny Ruardy.