Nieuws

‘Het instituut medezeggenschap is met voeten getreden’

De HU heeft sinds december 2015 geen Personeelsraad meer.  De negen leden die het ondersteunend personeel van HU Diensten vertegenwoordigen, stapten op vanwege de slechte verstandhouding met de directie van HU Diensten. Ze voelden zich niet serieus genomen. Er moet nu duidelijkheid komen over de bevoegdheden van de raad en gewerkt worden aan een betere verstandhoudingIn mei wordt een nieuwe raad gekozen.

Voor buitenstaanders kwam het opstappen van de voltallige Personeelsraad (PR) in december vorig jaar als een verrassing. Insiders waren al langer op de hoogte van de stekelige verhouding met de directie van HU Diensten.

‘Wij concluderen dat wij als raad de afgelopen tijd niet serieus genomen zijn en daarmee is het instituut medezeggenschap met voeten getreden’, zegt Jacqueline de Vogel, de voormalige voorzitter van de afgetreden Personeelsraad. Het boterde volgens De Vogel al langere tijd niet goed tussen de PR en de directie van HU Diensten, met Ilan Westphal als algemeen directeur. Hij vaardigde businessmanager Thomas Meester af als gesprekspartner.

Afspraken afgezegd
Op 14 december vorig jaar leidde tot dit het opzeggen van het vertrouwen en stopzetten van de werkzaamheden door de raad. Als redenen werden gegeven: de geringe bereidheid van de directie tot overleg, het niet of te laat aanleveren van documenten en het ontbreken van een deugdelijk reglement voor de PR.

De PR vertegenwoordigt de circa negenhonderd personeelsleden van HU Diensten, die zijn opgedeeld in zes onderdelen, met elk een eigen directeur. De PR had enkele keren per jaar reglementair verplicht overleg, maar de raad wilde vaker in gesprek over plannen en besluiten over de bezuinigen die uitgevoerd moesten worden. Daar ging het volgens De Vogel mis, omdat de afspraken afgezegd of niet nagekomen werden.

Verouderd reglement
In november heeft de PR met pizza en benen op tafel in goed overleg met directie HU Diensten de kou enigszins uit de lucht kunnen halen. Er werden volgens De Vogel goede afspraken gemaakt welke stukken ter tafel moeten komen en hoe het verder moet met het verouderd reglement.

Toen de decembervergadering vervolgens weer werd gecanceld, omdat twee van de drie gesprekspartners niet aanwezig konden zijn, was dat voor de PR aanleiding om er de brui aan te geven. Er was, zegt De Vogel, geen basis meer voor een goed functionerende medezeggenschap. 

Honneurs waarnemen
De Hogeschoolraad (HSR), de hoogste medezeggenschapsraad van de HU, besloot meteen om de taken van de PR op zich te nemen, na deze ongebruikelijke stap van de PR. Besloten werd dat vier leden uit de HSR de honneurs van de PR waarnemen tot de verkiezingen van medezeggenschapsraden in mei aanstaande.

Zij buigen zich over enkele dossiers die zijn blijven liggen. De begroting van de HU Diensten 2016 bijvoorbeeld. En het professionaliseringsplan, dat ook nog enkele open eindjes kent. Verder is er volgens De Vogel aandacht nodig voor wijzigingen in de organisatie van de HU Diensten, waarbij groepen mensen een andere plek in de organisatie hebben gekregen. Er moet goed naar de consequenties worden gekeken, vindt zij.

Tijdelijke voorziening
Het adviesbureau Basis & Beleid analyseerde de situatie en stelde een ‘tijdelijke voorziening’ op, die het verouderde reglement uit 2002, op basis waarvan de raad nog werkte, voorlopig gaat vervangen. De centrale diensten van de HU bestonden toen uit zo’n 150 personeelsleden. HU Diensten is fors gegroeid (met name door de centralisatie van ondersteuners van de faculteiten, de 'ontvlechting') waardoor de beperkte en niet altijd even duidelijke bevoegdheden tekort schieten, is de klacht. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over de bevoegdheden van de raad en moet gewerkt worden aan een betere verstandhouding.

Jacqueline de Vogel is er niet gerust op dat dit document soelaas biedt. ‘We maken ons ernstig zorgen of de volgende raad kan functioneren op basis van deze voorziening en we betwijfelen of de directie HU Diensten de medezeggenschap serieus gaat nemen. We hebben het vertrouwen in onze overlegpartner opgezegd en zijn opgestapt om de boel wakker te schudden. Hier gaat iets grondigs mis en er moet iets veranderen in de bejegening en uitoefening van de medezeggenschap binnen HU Diensten.’

STATEMENT DIRECTIE HU DIENSTEN

De directie HU Diensten is gevraagd om een reactie op bovenstaand artikel en geeft onderstaand statement af. Met de aantekening dat het geen reactie is op het interview.

‘We vinden het jammer dat het zo gelopen is. Goed werkende medezeggenschap is in onze optiek noodzakelijk voor een gezonde (kennis)organisatie. Wij zetten vol in op de toekomst, wat ons betreft met een goed gevulde Personeelsraad.
Daarom roepen we medewerkers op zich kandidaat te stellen voor de PR. Wanneer collega’s vragen hebben of er meer over willen weten, voel je vrij en neem contact op met je eigen dienstdirecteur, Ilan Westphal en/of Wilfred Brand.’ Van 22 februari tot en met  3 april vindt de kandidaatstelling van de medezeggenschapsraden van de HU plaatst. Gegadigden voor de Hogeschoolraad, faculteitsraden en Personeelsraad kunnen zich melden op www.verkiezingen.hu.nl. De verkiezingen zijn van 9 mei tot en met 15 mei.