Kort

Hoge huur en huidige leenstelsel maken kamer zoeken moeilijk

Studenten hebben nog steeds veel moeite om een betaalbare kamer te vinden. In Amsterdam, Delft, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch en Utrecht is de nood het hoogst. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die donderdag werd gepubliceerd, maakt dat duidelijk.

De huren zijn de afgelopen zes jaar met elf procent gestegen terwijl de financiële situatie van studenten er niet beter op is geworden met de invoering van het leenstelsel. Gemiddeld zijn studenten volgens de bond 44 procent van hun inkomen kwijt aan de huur. Uitwonende studenten betaalden volgens de monitor in het afgelopen collegejaar 470 euro aan woonlasten per maand. Corona maakt de zaken nog moeilijker: 23 procent van de studenten daardoor op dit moment minder inkomsten uit arbeid en 18 procent heeft helemaal niks meer.

Met 55 procent zit de meerderheid van de studenten die niet meer thuis wonen in een kamer met gedeelde voorzieningen. Deze kamers zijn gemiddeld 17 vierkante meter.