Nieuws

Hoger onderwijs telt 48 grootverdieners

32 Universiteitsbestuurders en zestien hogeschoolbestuurders verdienden vorig jaar meer dan 193 duizend euro, blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond.

De lijst met topverdieners die het Onderwijsblad van de AOb samenstelde op basis van de jaarrekeningen van de instellingen, wordt wederom aangevoerd door Aalt Dijkhuizen. De collegevoorzitter van Wageningen Universiteit verdiende vorig jaar 351.102 euro. Dat is overigens 332 euro minder dan in 2009.

De andere bestuurders van Wageningen Universiteit verdienden eveneens relatief veel, net als de bestuursvoorzitters van de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht. De best betaalde hbo-bestuurder was Marcel Wintels van Fontys Hogescholen. Hij staat in de boeken voor 242 duizend euro.

Ook de drie leden van het college van bestuur van de HU staan te boek als grootverdieners. Collegevoorzitter Geri Bonhof ontving 220.800, Jan Bogerd 197.500 en Huib de Jong 195 duizend.

Op dit moment is er alleen een openbaarmakingsnorm: wanneer het salaris van een bestuurder in de (semi)publieke sector hoger is dan 193 duizend euro dan moet dat worden opgenomen in het jaarverslag van de instelling.

De Algemene Onderwijsbond wil dat de Tweede Kamer haast maakt met het behandelen van het wetsvoorstel Wet normering topinkomens. Daarin staat dat bestuurders in de (semi)publieke sector nog maximaal 224 duizend euro mogen verdienen. Maar voor het onderwijs moeten lagere bedragen gaan gelden: hogeschoolbestuurders krijgen maximaal 194 duizend euro en universiteitsbestuurders 217 duizend euro, inclusief toelagen en premies.

Vorig jaar maakte staatssecretaris Zijlstra bekend dat hij een deel van het salaris wilde terugvorderen van bestuurders die sinds 2007 zijn benoemd en meer verdienen dan 224 duizend euro. Op die manier haalde hij vorig jaar negentienduizend euro weg bij de TU Delft. Zijlstra maakte gebruik van artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs waarin staat dat instellingen hun subsidie niet ondoelmatig mogen uitgeven.