Kort

Hogescholen en universiteiten roepen studenten terug uit Israël

Hogeschool Utrecht laat weten dat ze geen studenten hebben in Israël. Dit in tegenstelling tot verschillende andere Nederlandse universiteiten en hogescholen, zo inventariseerde het Hoger Onderwijs Persbureau. Die hebben soms kleine groepjes studenten die daar voor een uitwisselingsprogramma verblijven of een onderdeel van de studie volgen.

Zo heeft de Universiteit Utrecht een klein aantal (‘minder dan tien’) studenten gevraagd om naar Nederland terug te keren als dat kan. ‘We kijken echter op dit moment met de studenten of dit voor hen ook daadwerkelijk de veiligste optie is.’ Dat zegt een woordvoerder tegen DUB.

De grootste groep Nederlanders lijkt die van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) te zijn. Twintig studenten en drie docenten zitten vast in Jeruzalem en kunnen daar niet weg. De CHE roept het ministerie van buitenlandse zaken op om zo snel mogelijk te beginnen met repatrieringsvluchten, ‘zodat onze studenten en collega’s in veiligheid gebracht kunnen worden’. De groep zit er vanwege de minor ‘Israël, botsende perspectieven’.