Hogescholen starten coöperatie voor onderzoek

Zes hogescholen, waaronder de HU, gaan intensiever samenwerken op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten.

Zes hogescholen, waaronder de HU, gaan intensiever samenwerken op het gebied van vaktherapieën tegen psychische klachten. Hiertoe is de Coöperatie Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) opgericht.

Door de samenwerking kunnen meer mensen met psychische problemen geholpen worden en bovendien op een betere manier, melden de hogescholen in een gezamenlijk persbericht. Voor zover bekend is het de eerste keer dat hogescholen onderzoek bundelen in een coöperatie.

Bij KenVaK zijn zo’n 25 onderzoekers aangesloten. Zij gaan een gezamenlijk onderzoeksprogramma uitvoeren. De coöperatie staat onder leiding van lector Susan van Hooren van Zuyd Hogeschool in Zuid-Limburg. Voor de HU is Huub Notermans, docent bij de opleiding Creatieve Therapie in Amersfoort, bij het initiatief betrokken.

Startschot
Het startschot van de Coöperatie KenVaK wordt gegeven op 10 juni met de conferentie ‘Krachten gebundeld’ in Ede. Vaktherapieën behandelen mensen met psychische klachten. De vorm is vaak non-verbaal: centraal staan het handelen en de beleving. De therapeut gebruikt onder meer dans, drama en muziek.

De initiatiefnemers van KenVaK zijn: Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Stenden Hogeschool en Zuyd Hogeschool. Binnenkort zullen ook Codarts Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Leiden zich bij dit samenwerkingsverband aansluiten en er zijn gesprekken met ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.

Reageer!
Deel via...