Nieuws

Hogescholen geïrriteerd: minister komt afspraken niet na

Hogescholen willen hun afspraken met het ministerie graag nakomen, maar het wordt ze niet makkelijk gemaakt. De minister heeft een aantal maatregelen niet doorgevoerd en bezuinigt tegen de afspraken in toch op het onderwijs.

'De budgettaire kaders zijn aanzienlijk slechter dan was voorzien', waarschuwt de Vereniging Hogescholen. De overheid zou flink investeren in het onderwijs, maar omdat het kabinet viel en de recessie maar blijft aanhouden, lukt dat niet. Volgens de vereniging wordt er in 2014 netto honderd miljoen euro bezuinigd. 'Daarmee wordt de realisatie van de gemaakte prestatieafspraken een stuk moeilijker gemaakt.'

Rendement
De hogescholen zijn ook niet blij dat de Tweede Kamer maatregelen heeft teruggedraaid of tegengehouden die het rendement en de doorstroming hadden moeten verbeteren. De aanscherping van de exameneisen voor het mbo en het voortgezet onderwijs heeft bijvoorbeeld vertraging opgelopen, en hogescholen mogen minder mbo’ers selecteren dan ze zouden willen. Dat zou 'direct invloed' hebben op het rendement van opleidingen, en dus op het nakomen van de prestatieafspraken.

De vereniging maakt zich verder zorgen over de onduidelijkheid rondom het deeltijdonderwijs. De tweejarige associate degree opleidingen worden veelal in deeltijd aangeboden en de discussie over wie dat moet gaan betalen (de overheid of de student) is 'een onzekere factor'. Daardoor is het voor hogescholen nog weinig aantrekkelijk om te investeren in de ontwikkeling van ad-opleidingen.

Langstudeermaatregel
Ook de universiteiten benadrukken dat minister Bussemaker niet alle afspraken is nagekomen. Zo zou de afschaffing van de langstudeermaatregel negatieve gevolgen hebben op het rendement. Verder zijn ze teleurgesteld dat ze voor schakelprogramma’s niet het instellingscollegegeld mogen vragen en balen ze dat de mogelijkheid om student-promovendi aan te stellen niet in de wet is opgenomen.

Onderwijsinstellingen hebben eind 2012 met het ministerie prestatieafspraken gemaakt over onder meer het aantal contacturen in het eerste studiejaar, de honourprogramma’s en het studiesucces. Ook moesten ze hun eigen ‘profiel’ versterken. Een commissie beoordeelde hoe ambitieus en haalbaar de plannen waren. Hoe beter de beoordeling, hoe meer geld de onderwijsinstellingen ervoor zouden krijgen.

Doelen bijgesteld
Minister Bussemaker erkent dat niet alle afspraken zijn nagekomen. Aan het eind van het jaar bekijkt ze samen met hogescholen en universiteiten of de doelen moeten worden bijgesteld.