Nieuws

Hogescholen: winnaars en verliezers in strijd om student

Hogescholen trokken dit studiejaar iets minder studenten dan in 2013. De Hogeschool van Amsterdam blijft de grootste, maar moet heel wat terrein prijsgeven. Het aantal eerstejaars bij de HU daalt met zo'n 600 ten opzichte van vorig studiejaar.

Dat blijkt uit gegevens die de Vereniging Hogescholen heeft gepubliceerd (zie 'Instroom 2014'). Bij de HvA is de krimp van het aantal eerstejaars bachelorstudenten opzienbarend: van meer dan elfduizend naar 9.762 studenten. Dat is een achteruitgang van twaalf procent. Toch blijft deze hogeschool verreweg de grootste. De nummer twee, Fontys Hogescholen, trekt bijna negenhonderd eerstejaars minder dan de HvA.

Zij worden op enige afstand gevolgd door hogescholen met een instroom tussen de zes- en zevenduizend eerstejaars. In volgorde van grootte: de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Avans Hogeschool. Vorig studiejaar telde de HU 8805 eerstejaars, tegen 8215 dit jaar.  

Dubieuze afstudeertrajecten 
Ooit behoorde de Hogeschool Inholland tot de grootste studententrekkers, maar na berichten over dubieuze afstudeertrajecten en ondermaatse opleidingen kelderde het aantal eerstejaars in 2011. Inholland herpakte zich in 2013 en komt dit jaar opnieuw boven de vijfduizend eerstejaars uit.

Vorig jaar werden de hogescholen overspoeld door eerstejaars studenten. De basisbeurs zou verdwijnen en jongeren wilden die niet missen. Daarom gingen ze na hun eindexamen liever studeren dan een jaar reizen of werken. De kabinetsplannen werden echter een jaar uitgesteld, waardoor de huidige lichting eerstejaars eigenlijk in hetzelfde schuitje zat.

Tussenjaar
Toch zijn er in september minder eerstejaars aan de voltijdse bacheloropleidingen begonnen. Naar de oorzaak is het gissen. Misschien waren jongeren minder bang voor een studielening en durfden ze na hun eindexamen weer een tussenjaar te nemen, nadat de scherpe randjes van het leenstelsel waren geschaafd.

Het is interessant om de instroom van hogescholen in 2014 te vergelijken met 2012, het laatste ‘normale’ jaar. Ook dan blijkt de HvA te verliezen, wat waarschijnlijk onvermijdelijk is nu het naburige Inholland met bijna een kwart is gegroeid. Windesheim wint eveneens terrein, nadat de hogeschool in eerdere jaren wat was gekrompen.