Nieuws

Hogeschool Amsterdam: eerlijker werven

De Hogeschool van Amsterdam gaat zich aan voorlichtingsregels houden die in 1998 in de HBO-raad zijn afgesproken. Ze prijst afstudeervarianten niet langer aan als opleiding en promoot studies alleen nog onder hun wettige naam. Op één na.
 
Als voorbeeld van de nieuwe lijn noemt een woordvoerder op website Folia dat de opleiding ‘interactieve media’ van de HvA voortaan weer ‘communication and multimediadesign’ gaat heten, de naam waaronder de studie in het opleidingenregister Croho staat. Zo zal het voortaan met alle HvA-opleidingen gaan.
 
Voor één opleiding wordt echter een uitzondering gemaakt: technische commerciële confectiekunde zal in de folders AMFI blijven heten. Volgens HvA-rector Jet Bussemaker is AMFI een te sterke merknaam om te laten varen. De minder wervende officiële naam zal alleen in de marge van de folders en websites genoemd worden.
 
De discussie over misleidende voorlichting in het hbo speelt al jaren. In de jaren negentig beschuldigden hogescholen elkaar veelvuldig van valse concurrentie. Dat leidde in 1998 tot een gedragscode omgang opleidingenaanbod hbo.
 
Het hielp niet veel, want de concurrentie tussen de hogescholen bleef moordend. De onafhankelijke commissie die de naleving van de gedragscode controleerde, moest hogescholen herhaaldelijk op de vingers tikken.
 
Eind 2006 constateerden studentenorganisatie ISO en de Keuzegids Hoger Onderwijs 140 gevallen van misleiding. ‘Hippe’ afstudeervarianten waren als voltijdse studies gepresenteerd en veel saaie opleidingsnamen werden opgeleukt.
 
In de plannen van staatssecretaris Zijlstra gaat eerlijke studiekeuzevoorlichting deel uitmaken van de prestatieafspraken tussen instellingen en ministerie. Er komt waarschijnlijk zelfs een verplichte ‘studiebijsluiter’ in de folders en op websites, met harde informatie over contacturen, studiesucces, studenttevredenheid en baanzoekduur. Sjoemelen met fancy opleidingsnamen zal steeds moeilijker worden.