Nieuws

Hogeschool in Almere start in 2011

De stad Almere krijgt in 2011 een hogeschool,
met tientallen opleidingen en naar verwachting een paar duizend studenten. De
ministerraad gaat vrijdagmiddag akkoord met de plannen voor een nieuwe hogeschool
in de polder, melden de NOS en de
Volkskrant.

De hogeschool Windesheim had het ministerie begin dit jaar toestemming gevraagd
voor veertig nieuwe opleidingen in Almere en Lelystad. Ook vroeg ze de garantie
van de provincie, gemeenten en rijksoverheid dat ze samen 69 miljoen euro zouden
investeren. En het was alles of niets: de nieuwe hogeschool moest een breed aanbod
hebben, een paar opleidingen was niet genoeg.

Het kabinet lijkt nu akkoord. Het ministerie van OCW geeft 20 miljoen
euro en het ministerie van VROM 17 miljoen, Flevoland en Almere leggen samen 43
miljoen euro in. De meeste opleidingen zullen verzorgd worden in Almere, in
Lelystad komt een kleine nevenvestiging.

De Hogeschool van Amsterdam had jarenlang een dependance in de polder,
maar besloot zich dit jaar terug te trekken: de vier opleidingen in Almere wisten
de laatste jaren steeds minder eerstejaars te lokken. Dat het niet makkelijk
zal worden scholieren te overtuigen in Almere – en niet in Amsterdam
– te gaan studeren, weten ze bij Windesheim ook. ‘Flevoland is een
apart gebied’, zei bestuurslid Hein Dijkstra destijds: ‘Studenten
zijn het gewend om voor hun opleiding naar een andere plek te moeten gaan:
snoeptrommel Amsterdam staat om de hoek.’

Ook Geri Bonhof, collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht, twijfelt of een
hogeschool in de polder wel nodig is. In Trajectum zei ze: ‘Op de middellange termijn hebben we te maken met
demografische krimp. Dat wetende is het de vraag of je met extra rijksgelden
een nieuwe hogeschool in de Flevopolder moet starten.’