Kort

Hogeschool Stenden werft op 14 februari docenten met speeddates

Op Valentijnsdag organiseert Hogeschool Stenden een speeddate voor mensen die overwegen om het onderwijs in te gaan. Met een speciaal programma voor zij-instromers krijgen kandidaten de kans om een keer onder begeleiding voor de klas staan.

Het lerarentekort zal in 2026 voor Noord-Nederland  opgelopen zijn tot zo’n 200 fte. Een reden temeer voor de hogeschool van Leeuwarden om iets te bedenken wat opvalt en effect heeft.

Onderwijsdirecteur van NHL Stenden Jantine Kuijpers: ‘Door middel van de speeddate tussen werkveld en kandidaten kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort.  Want juist deze zij-instromers zijn hard nodig. Alleen al vanwege de tekorten maar ook voor de diversiteit.’

NHL Stenden Hogeschool heeft ruim 24.000 studenten, 2200 medewerkers en 12 vestigingen in binnen- en buitenland.