Hogeschoolraad: HU moet Bolognalaan 101 blijven gebruiken

Gebouwen blijven huren aan de Daltonlaan is een slecht plan, meent de raad.

Bolognalaan 101

De HU moet Bolognalaan 101 nog twee jaar beschikbaar houden voor eigen gebruik, in plaats van het te verhuren en een of meer gebouwen te blijven huren aan de Daltonlaan.

Dat schrijft de Hogeschoolraad (HSR) in een ‘initiatiefvoorstel’ aan het college van bestuur. Het voorstel werd ingediend door raadslid Joost de Bruin en woensdag 31 januari unaniem aangenomen.

Bij de opening van de nieuwbouw aan de Heidelberglaan 15 in september bestaat de kans dat er ruimtetekort ontstaat. Zeven instituten nemen hun intrek in het nieuwe pand. Om een eventueel gebrek aan lokalen tegen te gaan, wil de hogeschool meer lessen in het begin en eind van de dag plannen. Mocht dit geen soelaas bieden, dan gaat het college tijdelijk een of meerdere panden aan de Daltonlaan bijhuren, zei Dick de Wolff, interim-directeur van de Dienst Bedrijfsvoering.

Veel kritiek
Maar in september komt het gebouw aan de Bolognalaan 101 grotendeels vrij. Het is eigendom van de hogeschool, maar die wil het voor minimaal vier jaar verhuren aan de Universiteit Utrecht. Dat ‘verbaast’ de HSR. De hogeschool maakt nu ook tijdelijk gebruik van een aantal gebouwen aan de Daltonlaan, voor instituten die in afwachting waren van de verbouwing van bestaande panden en opleidingen die nog wachten op de opening van de nieuwbouw. Onder personeel en studenten is er veel onvrede over de panden: het zijn kantoren en geen onderwijsgebouwen.

Behalve als onderwijslocatie zou Bolognalaan 101 (waar de HU Klinieken voorlopig blijven zitten) een mooie plek zijn voor StudentsInc, het Green Office en studentenorganisaties, zo oppert de HSR. De raad roept het college op om te onderzoeken welke ruimtebehoefte er bij deze organisaties bestaat en vraagt het college om voor 6 februari met een reactie te komen.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. De directeur Bedrijfsvoering van de HU gaat ervan uit dat er met hantering van de 60-60-norm (60 uur per week onderwijsruimten benutten met een bezettingsgraad van 60%) voldoende ruimte beschikbaar is om alle onderwijsprogramma’s goed uit te kunnen voeren. De Hogeschoolraad heeft sterke twijfels over de sociale haalbaarheid van deze norm. Als de HU roosters maakt binnen de 60-60-norm ziet de raad een groot risico van onvrede onder studenten en medewerkers vanwege onaantrekkelijke les- en werktijden. Als de 60-60-norm niet wordt gehaald, is er zo goed als zeker te weinig ruimte om de onderwijsprogramma’s te kunnen uitvoeren. Dat laatste onderkent ook de directeur Bedrijfsvoering

    Aanhouden van Bolognalaan 101 geeft de HU naar de mening van de HSR de mogelijkheid bovenstaande risico’s sterk te verminderen. Mocht blijken dat de 60-60-norm wél sociaal haalbaar is, en dat het HU-onderwijs wel in de daartoe bestemde gebouwen past (nieuwbouw en gerenoveerde gebouwen) dan kan Bolognalaan 101 alsnog (gedeeltelijk) worden verhuurd aan derden.