Kort

Hogeschoolraad keurt verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag goed

Mensen die bij de HU solliciteren moeten voortaan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Hierin staan eventuele strafbare feiten van een persoon vermeld. Die kunnen een belemmering vormen voor de vervulling van een functie. De Hogeschoolraad heeft woensdag ingestemd met een aanpassing van de sollicitatiecode.

Ook staat in de code dat een aanvullende screening van uitingen op sociale media mogelijk is. Dit geldt voor functies met een ‘hoge integriteitsgevoeligheid’, zoals directeuren en lectoren. Op aandringen van de HSR is daaraan toegevoegd dat de sollicitant bij een dergelijke check de mogelijkheid krijgt tot een toelichting.

Huidige medewerkers die naar een integriteitsgevoelige functie solliciteren, horen ook een VOG te kunnen tonen. Op termijn moeten alle zittende medewerkers een VOG overleggen. Deze is al verplicht bij functies als onderwijzer, taxichauffeurs en in de kinderopvang.