Nieuws

Hogeschoolraad lijkt positief over nieuw plan kwaliteitsafspraken

Foto: Kees Rutten

De nieuwe plannen voor kwaliteitsafspraken van het college van bestuur lijken in goede aarde te vallen bij de Hogeschoolraad (HSR). De raad is positief over de manier van investeringen in onder meer extra docenten als compensatie voor het afschaffen van de basisbeurs.

Dat bleek bij de HSR-vergadering op woensdag 4 maart over de conceptnota Kwaliteitsafspraken 2020-2024. Daarin staan gedetailleerde plannen over hoe de HU de tientallen miljoenen euro’s gaat besteden die het ministerie van Onderwijs de komende jaren uitkeert (de zogeheten studievoorschotmiddelen).

Concreet betekenen deze plannen: 200 extra docenten bij de instituten, financiering voor HU-gemeenschap en studentbetrokkenheid (HUGS) en meer geld voor de Digitale Leeromgeving (DLO). De HU kan bijna 14 miljoen euro krijgen in 2020 tot ruim 24 miljoen in 2024. Zo’n 80 procent gaat naar meer docenten. Per instituut staat beschreven waarvoor zij meer geld willen, zoals meer studeren in leerteams en meer studieloopbaanbegeleiding.

Werkelijke verbeteringen

De HSR heeft commentaar kunnen leveren op eerdere conceptversies van de plannen. In deze bijna definitieve versie moeten nog twee nieuwe paragrafen worden toegevoegd, is de bedoeling. Het college zal nog een analyse invoegen over de haalbaarheid van de aanstelling van meer docenten. Daarnaast wil de raad dat het college evaluatiecriteria opstelt waaruit moet blijken dat het onderwijs aan de instituten werkelijk verbetert.

Tijdens een proefstemming tijdens de vergadering bleek dat een meerderheid instemt met de plannen zoals die nu op tafel liggen. Enkelen zijn nog niet overtuigd. ‘Ik ga niet instemmen met het plan als die haalbaarheidsanalyse er niet instaat’, zei een raadslid gedecideerd. Het college heeft een dergelijk onderzoek al laten uitvoeren, stelde HSR-voorzitter Annette Wind. ‘Dus het komt erin.’

Stijl van de tekst

Van verschillende kanten kwamen opmerkingen over de stijl van de tekst in de nota. Die kan hier en daar beter. Ook staat er een reken- of typefout in een concept paragraaf over het aantal aan te trekken docenten.

Eerdere plannen over de kwaliteitsgelden van de HU zijn in december 2018 door accreditatieorganisatie NVAO afgekeurd. Als de HSR volgende week zijn goedkeuring geeft, kan het herziene plan opnieuw bij de NVAO ingediend worden.

Lees ook: Hoe de HU de basisbeursmiljoenen binnenhaalt