Kort

Hogeschoolraad: open werkplekken voor studenten

Er moeten werkplekken op de HU komen voor kleine groepen studenten. Daar gaat de Hogeschoolraad (HSR) op aandringen bij het college van bestuur, bleek tijdens de vergadering woensdag 6 mei. Volgens sommige leden van de raad bestaan er problemen bij studenten die thuis geen goede computervoorzieningen hebben of met veel mensen in een huis wonen. Tijdens een overleg met het college op woensdagmiddag wil de HSR dit aankaarten. Ook wil de raad weten wanneer en in hoeverre de gebouwen van de HU weer voor een deel open gaan.