Kort

Hogeschoolraad wil onderzoek naar loonkloof mannen en vrouwen

Hoe zit het met de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan de HU? En hoe heeft het zich de laatste jaren ontwikkeld? De hogeschoolraad (HSR) vraagt het college van bestuur om dit te onderzoeken en de uitkomsten aan de raad te rapporteren.

Het initiatiefvoorstel komt van raadsleden Chiel Boot (studentenfractie Vlijmscherp) en Robert de Bruijn (eenmansfractie Internationaal). Aanleiding is een NOS-artikel over een onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. Daaruit blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen de laatste jaren is gegroeid van 5 naar 7,4 procent (ten gunste van de mannen).

Uit onderzoek van instituut Zestor onder Nederlandse hogescholen bleek eerder dat de salariskloof tussen 2016 en 2022 was verminderd van 9,1 naar 4,1 procent.