Nieuws

Hogeschoolraad houdt vast aan onderwijsvrije periodes

De Hogeschoolraad (HSR) stemt niet in met het nieuwe onderwijsjaarrooster. Hierin staan onderwijsvrije perioden zoals vakanties niet langer ingeroosterd. Vanuit de HSR klonk de vrees dat het voor het personeel moeilijker wordt om vakanties op te nemen.

Woensdagmiddag lagen de onderwijsjaarroosters 2015-2016 en 2016-2017 ter goedkeuring voor aan de raad. Die vormen een ‘omslagpunt’, meldt een begeleidende brief van het college van bestuur. Tot nu toe stond op de roosters vermeld wanneer er vakantie-, studie- en toetsweken staan ingepland. Deze gewoonte zou met de invoering van het nieuwe onderwijsrooster van de baan zijn. Dan zijn alle tien de weken van een blok in principe beschikbaar voor colleges en andere onderwijsvormen.

Verbouwing
Dit is volgens het college nodig omdat de hogeschool na de verbouwing van de bestaande panden en nieuwbouw over behoorlijk minder vierkante meters beschikt. Daarbij is met het ministerie van Onderwijs afgesproken dat alle opleidingen minimaal twaalf uren colleges per week verzorgen. Met de verruiming van de onderwijsweken in het rooster hoeven er geen collegezalen en lesruimtes ongebruikt te blijven. Overigens blijven de verplichte vrije dagen tijdens bijvoorbeeld de kerst gehandhaafd.

De Hogeschoolraad was er niet gerust op; bij het personeel zou hierover weerstand bestaan. Met name medewerkers met kinderen zijn gebonden aan de schoolvakanties, zo werd geopperd. Collegelid Jan Bogerd stelde daar tegenover dat er geen sprake is van het afpakken van vakantiedagen. Medewerkers kunnen net als voorheen in overleg met hun leidinggevende vrije dagen plannen. ‘We willen wel de mogelijkheid scheppen om in vakantieperiodes onderwijs te geven’, benadrukte hij.  

Tentamenweken
Bij sommige opleidingen is de gewoonte erin geslopen dat er meerdere weken per blok onderwijsvrij geroosterd wordt. Maar dat is nooit een recht geweest en staat ook niet in de cao, betoogde Bogerd. HSR-voorzitter Cees Braas sprak de vrees uit dat het met het nieuwe rooster soms lastig kan zijn om vrije dagen op te nemen. ‘Dat ontstaat een bijzonder onwenselijke situatie.’ Bogerd beaamde dit: ‘Als mensen niet meer op vakantie kunnen gaan, moeten we ingrijpen.’

Een meerderheid van de HSR liet zich niet door Bogerd overtuigen en stemde tegen. Het college moet nu met een nieuw voorstel komen.