Nieuws

Hogeschoolraad keurt opnieuw HU-begroting af

De Hogeschoolraad (HSR) heeft met een nipte meerderheid de begroting van de HU over het jaar 2015 verworpen. Het is de tweede keer dat de raad de begroting afkeurt, waardoor er een conflict met het college van bestuur is ontstaan.

‘We gaan een spannende tijd tegemoet’, voorspelde HSR-voorzitter Cees Braas na de stemming op woensdagmiddag 11 februari. Een gebruikelijk zet in deze situatie is dat het college naar de landelijke geschillencommissie stapt, die dan bemiddelt of een bindende uitspraak doet. In ieder geval betekent het besluit van de HSR dat de verhouding met het college op scherp wordt gezet, zo werd in de raad alom erkend.
Toezeggingen
De HSR keurde de begroting tijdens een vergadering medio januari ook al af. De kritiek richtte zich onder meer op de uitvoering van de bezuinigings- en harmonisatieoperatie bij HU Diensten, waar in vier jaar twintig procent gekort moet worden. Verder voelt de raad zich te weinig betrokken bij de onderwijsinnovatie en zouden de risico’s van de herhuisvesting onvoldoende in kaart gebracht zijn.
Collegelid Anton Franken deed tijdens de vergadering in januari enkele toezeggingen. Zo zouden er voor de zomer plannen voor harmonisatie van de diensten komen en beleidsstukken op het gebied van onderwijsinnovatie aan de raad worden voorgelegd. Ook benadrukte hij dat de risico’s van de huisvestingsplannen goed in de gaten worden gehouden.
Onrust
Maar die gingen de HSR niet ver genoeg. In een brief aan het college stelde de raad dat er eerder is ingestemd met de bezuinigingen, maar dat er door het ontbreken van een harmonisatieplan en slechte communicatie onrust onder het personeel is ontstaan. ‘Het lijkt de raad zonder meer redelijk om de bezuinigingen stil te leggen totdat de raad ingestemd heeft met de harmonisatieplannen’, schreef de HSR.
 
Meerdere gesprekken en een briefwisseling tussen het college en de HSR in de afgelopen weken leidden tot meer beloftes. In maart verschijnt een ‘overall transitieplan’ en er komt meer informatie over het natuurlijk verloop (het afvloeien van medewerkers) en het gebruik van vaststellingsovereenkomsten (waarin afspraken staan bij ontbinding van het arbeidscontract). Daarbij krijgt de HSR de onderwijsinnovatieplannen ter instemming voorgelegd en komen er voor de zomer extra informatiebijeenkomsten voor alle teams bij de HU Diensten.
 
Geen vertrouwen
Dit alles kon een meerderheid van de Hogeschoolraad niet overtuigen. Tijdens de bij tijd en wijle grimmige vergadering op woensdag stemden meerdere raadsleden tegen omdat ze geen vertrouwen in het college hebben. Er zijn in de afgelopen jaren vaker zaken toegezegd die niet zijn nagekomen, zo was de klacht. ‘Wij zijn verdraaid ongerust over de gang van zaken op de HU’, vatte voorzitter Braas de gevoelens samen. Sommigen benadrukten dat er niet moest worden geoordeeld op gevoel maar op argumenten. Weer anderen waren voor om de toezeggingen van het college binnen te halen.
 
Uiteindelijk stemden negen raadsleden tegen, acht voor en waren er twee onthoudingen.