Nieuws

Hogeschoolraad neemt toch taken van Personeelsraad over

Er komt meer duidelijkheid over de situatie rondom de afgetreden Personeelsraad (PR). De Hogeschoolraad (HSR) neemt voorlopig de taken van de PR waar. Dit betekent dat de Kiescommissie geen tijdelijke PR gaat samenstellen.

Medio december vorig jaar stapte de volledige Personeelsraad, de medezeggenschapsraad van HU Diensten, op omdat er geen vertrouwen meer was in samenwerking met de directie van HU Diensten. De directie liet weten het besluit te betreuren en zich niet in de argumenten te herkennen.

Vacuüm
Door het wegvallen van de Personeelsraad ontstond een vacuüm op het gebied van de medezeggenschap. Het gevolg: verwarring over wie gerechtigd is de taken van de PR tijdelijk over te nemen. De HSR wierp zich op als vertegenwoordiger van de ondersteunende medewerkers en besloot als waarnemer op te treden. Snel daarna maakte de Kiescommissie bekend om in januari zelf een Personeelsraad samen te stellen die tot de verkiezingen in mei zou gaan functioneren.

Inmiddels heeft de afdeling Juridisch Zaken helderheid geschapen. De HSR neemt voorlopig de taken van de Personeelsraad waar, zegt Karin Stroot, ambtelijk secretaris van de HSR. Besluiten van de HU Directie die normaal gesproken aan de PR zouden worden voorgelegd, dient het college van bestuur met de HSR af te handelen. De directie van HU Diensten kan het college vertegenwoordigen. De HSR heeft de lopende dossiers bij de PR opgevraagd.

Kiescommissie
De Kiescommissie legt zich neer bij dit besluit, zegt voorzitter Mathi Vijgen. Dit betekent dat het voornemen van de commissie om zelf kandidaten te werven of de optie van vervroegde verkiezingen van de baan zijn. Het college zegt bij monde van woordvoerder 
David Uitdenbogaard dat er gesprekken hierover zijn met de HSR maar dat er nog geen besluit is genomen.

UPDATE

Een commissie van vier personen uit de Hogeschoolraad (HSR) gaat de taken van de afgetreden Personeelsraad waarnemen. Dit zijn Mirjam Broekema, Rinus Friederichs, Brigitte van Hetten en HSR-voorzitter Cees Braas. Dit is woensdag 3 februari besloten. De commissie is gesprekspartner voor de directie van de HU Diensten. Belangrijke besluiten worden aan de HSR voorgelegd.