Nieuws

Hogeschoolraad stemt in met loslaten onderwijsvrije periodes

De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 11 februari alsnog ingestemd met het jaarrooster 2015-2016. Dit betekent dat er niet langer vakantie- en onderwijs-luwe weken staan ingeroosterd, waardoor in principe tijdens alle tien weken van een onderwijsblok les kan worden gegeven.

Dat is volgens het college van bestuur nodig omdat de hogeschool in de nieuwe huisvestingssituatie over minder ruimte beschikt zodat het gebruik ervan over alle weken uitgesmeerd moet worden. Daarnaast is met het ministerie van Onderwijs afgesproken dat opleidingen per week minimaal twaalf contacturen verzorgen en dat is beter te realiseren als er geen belemmeringen zijn zoals vaststaande onderwijsvrije weken.

De HSR verwierp eind november vorig jaar de jaarroosters 2015-2016 en 2016-2017 omdat gevreesd werd dat medewerkers moeite zouden krijgen om vrij te krijgen als er geen vakantie- of onderwijsvrije periodes in het rooster staan gepland. Dat is dan met name voor personeel met kinderen vervelend omdat zij mogelijk tijdens de schoolvakanties moeten werken.

Geen instemmingsrecht
Het college liet in een brief weten aan het voorstel vast te houden. Want het rooster van 2014-2015 heeft dezelfde uitgangspunten als die van de komende jaren en die heeft de raad in een eerder stadium wel goedgekeurd. Bovendien heeft de HSR wettelijk gezien geen instemmingsrecht op het jaarrooster, maar is dit ‘meer een gewoonterecht vanuit het verleden’, schrijft het college.

De raad besloot om het rooster voor het komend studiejaar goed te keuren om te bezien hoe de vakantieplanning in de praktijk werkt. Aan de hand van deze ervaringen neem de HSR een besluit over het jaar 2016-2017.