Kort

HSR stemt unaniem in met voorstel gemeenschapsvorming

De Hogeschoolraad heeft vandaag unaniem ingestemd met het voorstel ‘gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid’. Door de afschaffing van de basisbeurs is er tot 2026 achttien miljoen euro beschikbaar voor studentbetrokkenheid binnen de HU. Want ‘wie zich sterk identificeert met de HU, zet zich actiever in’, is het credo. Een team van medewerkers en studenten gaat zich inzetten voor de zogeheten gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid. Studenten en medewerkers kunnen op eigen initiatief geld aanvragen voor projecten. Lees hier meer over de plannen.