Nieuws

HSR neemt taken opgestapte Personeelsraad over

De Hogeschoolraad (HSR) neemt de taken van de opgestapte Personeelsraad (PR) tijdelijk over. De HSR gaat er verder bij het college van bestuur op aandringen dat het college snel een oplossing moet zoeken voor de ontstane situatie.

Dit heeft de HSR woensdagmiddag 16 december besloten. Afgelopen maandag stapte de voltallige Personeelsraad op omdat er geen vertrouwen meer is in samenwerking met de directie van HU Diensten. De reden tot deze stap is de geringe bereidheid tot overleg bij de directie van HU Diensten, stelt de raad. De directie betreurt het besluit, herkent zich niet in de argumenten en beraadt zich op de ontstane situatie.

Onderwijslogistiek
De PR is de medezeggenschapsraad voor het ondersteunend personeel van de HU Diensten. Het gaat om zo’n negenhonderd mensen. De HSR vindt het niet verantwoord dat deze groep niet wordt vertegenwoordigd door een medezeggenschapsraad en neemt deze taken waar. Hierbij telt zwaar dat binnen HU Diensten een bezuinigingsoperatie gaande is waarbij komend jaar met name de onderwijslogistiek (roostering bijvoorbeeld) wordt geherstructureerd.

HSR-voorzitter Cees Braas zei dat het dagelijks bestuur van de raad eerder deze week overleg had over de situatie. Waarschijnlijk zal er vrijdag een gesprek volgen met het college. Braas: ‘Wij waren niet erg verbaasd dat de Personeelsraad opstapte. We kregen eerder signalen dat het niet boterde tussen de PR en de directie HU Diensten. Het college van bestuur had dit moeten zien aankomen. Wij gaan het college vragen: hoe gaan jullie dit oplossen?’

Verkiezingen
Momenteel wordt uitgezocht hoe het verder moet. Het ligt niet voor de hand dat mediation of bemiddeling leidt tot terugkeer van de voormalige PR-leden. Zij geven aan definitief te zijn opgestapt. Verder is het bijvoorbeeld mogelijk dat kandidaten die zich eerder verkiesbaar hebben gesteld en niet zijn gekozen, doorschuiven naar een plek in de PR. Ook zouden er nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven. De Kiescommissie beraadt zich vandaag.