Kort

HU betrokken bij project Nieuwe Buren

‘Ontwikkelwerkplaats’ Goede Buren Overvecht onderzocht in samenwerking met Hogeschool Utrecht de ervaringen van bewoners van de galerijflat aan de Vulcanusdreef in Overvecht, meldt de HU. Drugsproblematiek, criminaliteit en illegale prostitutie gaven daar jarenlang problemen. Met het project Nieuwe Buren is de afgelopen drie jaar geprobeerd de leefbaarheid van de flat te vergroten. Bijvoorbeeld door een groep nieuwe inwoners, de ‘Nieuwe Buren’ die activiteiten organiseerden voor de sociale cohesie.

HU-student Niels Veldhuisen is een van de bewoners aan de Vulcanusdreef en onderzocht het project. ‘De grootste winst in burencontact is volgens bewoners gemaakt bij de start, toen de grootste overlastveroorzakers uit het pand werden gehaald. Er zijn nu veel minder problemen met alcoholverslaafden en drugsgebruikers en -dealers dan in 2018.’

Het bereiken van de meest kwetsbare bewoners blijkt nog lastig, blijkt uit het onderzoek. Daar is nog winst te behalen, concludeert HU-onderzoeker Aly Gruppen.