Nieuws

HU Bibliotheek verruimt haar openingstijden

HU-bibliotheek/foto: Femke van den Heuvel

De HU Bibliotheek wil langer open blijven.  Tijdens de weekenden in tentamenperioden gaat het aantal uren van  8  naar 12. Er komt een mini-enquête voor de studenten om te onderzoeken welke tijden ze het liefste willen.

Marianne Kelder, verantwoordelijk voor de gang van zaken, ziet met lede ogen aan hoe de medewerkers nu elke keer om vijf uur ‘middags de studenten naar huis moeten sturen. ‘Je ziet dat ze langer willen blijven zitten, dat vind ik sneu,’ zegt ze. Ook uit de Nationale Studenten Enquête blijkt dat studenten behoefte hebben aan meer studieplekken.

Openbaar

De universiteitsbibliotheek heeft haar deuren voor de HU-studenten in de tentamentijd gesloten. Dat is voor de HU Bibliotheek een reden te meer om langer open te gaan. Maar het betekent een forse investering die niet op de begroting stond. De grootste kostenpost is het personeel: Drie man in de bieb, de receptie om de studenten te ontvangen, een BHV’er, de schoonmaker.  

Kelder: ‘Onze bibliotheek is openbaar. Iedereen mag binnenkomen. We hebben 500 zitplaatsen en we hebben tot op heden nog nooit iemand geweigerd. Het is hier heerlijk stil. Dat dwingen we niet af en we houden ook niet van bordjes. Het gaat vanzelf, door de sfeer die de ruimte uitademt. Maar onze medewerkers fluisteren niet, want daar krijg je keelklachten van. Het gaat algauw om 20 weekends per jaar, dus dat is een flinke toename in het aantal studieplekken. Ik ben blij dat we dit goede nieuws vandaag kunnen brengen.’

De definitieve openingstijden zijn voor de zomervakantie bekend.