Interview

Er kan beter gebiebt worden in Hogeschool Utrecht

HU-bibliotheek op een rustige dag. Foto: Kees Rutten

In de HU-bieb is meer te halen dan de gemiddelde student denkt. Oók in de tentamenperiode. Hulp van medewerkers bijvoorbeeld. En ‘een zee aan online mogelijkheden’. We spreken Carla van Oostrum, teamleider Publieksdienst van de bibliotheek. ‘De bibliotheek staat voor zo veel meer dan alleen studieplekken en uitleen.’

Wat kan er in de bibliotheek?

‘In zowel Utrecht als Amersfoort lenen we boeken en tijdschriften uit. We hebben studieplekken en in de Utrechtse bibliotheek zit het HUB-lab. Daarin ontwikkelen we nieuwe werkvormen en technologieën voor onderwijs. Hier kunnen studenten en docenten altijd binnenlopen als ze iets willen uitproberen. Onze medewerkers beantwoorden er vragen, geven je een rondleiding of koppelen je aan een informatiespecialist. Die laatste is vanuit zijn vakgebied gespecialiseerd in het vinden van betrouwbare informatie.

Digitaal hebben we ook een zee aan mogelijkheden. We hebben databanken en bronnen met studiemateriaal. Er is een virtuele tour door beide bibliotheken en een VR-game I-Labyrint, waarmee je leert zoeken naar betrouwbare bronnen. Deze zijn ontwikkeld door het HUB-lab. Ook kan iedereen vragen stellen via de telefoon, mail of Whatsapp.’

Weten studenten dat allemaal?

(Lacht) ‘Dat hoop ik. We proberen het op allerlei manieren naar de studenten toe te brengen. Via de website en in de bibliotheek zelf. En door het onderwijs, waarin de informatiespecialisten embedded zijn. Ze geven bijvoorbeeld trainingen aan eerstejaars, over het zoeken van bronnen en informatie. Ze zijn vakspecifiek en helpen studenten gericht binnen hun vakgebied. Niet alleen met zoeken en vinden, maar ook met auteursrechten, bronvermelding, het publiceren van een scriptie en meer.’

Heb je een voorbeeld?

‘Stel dat een student een presentatie moet geven over een onderwerp binnen fysiotherapie. De student heeft via onze zoekmachine HUGO gezocht, maar komt niet verder dan de beschikbare boeken. Als hij dan hulp vraagt aan de balie of via de site, koppelen we een informatiespecialist binnen dat vakgebied aan hem. Dan gaat er een wereld open: databanken, tijdschriften, artikelen, scripties, beeld en geluid zijn allemaal digitaal beschikbaar.’

Hebben docenten ook iets aan de bibliotheek?

‘We krijgen docenten die bepaald leermateriaal willen gebruiken tijdens hun les. Veel van hen weten nu ook het HUB-lab te vinden. Daar kunnen ze bijvoorbeeld kennismaken met artificiële intelligentie of virtual reality voor gebruik in hun lessen. Bij sommige studenten zal dat beter aanslaan. De student van nu is een hele andere student dan die van twintig jaar geleden. Als bibliotheek willen we het tempo bijhouden en inspelen op de ontwikkelingen van de 21ste eeuw.’

Het lijkt of steeds minder mensen naar de bibliotheek gaan om materiaal te lenen. Is dat zo?

‘Als je puur kijkt naar de fysieke collectie dan wordt die al jaren steeds kleiner. Dat is omdat er meer online beschikbaar komt, zoals e-books en artikelen. De collectie blijft groeien, maar vooral digitaal. Het fysieke uitlenen daalt ook ieder jaar een beetje.’

Zal de bibliotheek in de toekomst voornamelijk een studieplek en een online zoekmachine zijn?

‘We zetten nog elke dag veel materiaal klaar voor leners, in beide bibliotheken. Ik denk niet dat dat heel snel zal verdwijnen.

De studieplekken die we bieden zijn de afgelopen tijd steeds belangrijker geworden. Studenten hebben, ook door corona, meer behoefte aan zo’n eigen plek. Ze willen ook omringd zijn door andere studerende mensen. Maar dat is niet ons primaire doel. Het is jammer dat het lijkt of studieplekken alle andere vitale functies van de bibliotheek overschaduwen. We doen er alles aan de functies waar de bibliotheek vooral voor staat aan te bieden.’

En hoe gebruiken studenten de bibliotheek?

Destanny (35): ‘Ik gebruik de HU-bieb om te studeren. Ik weet dat er meer mogelijkheden zijn maar daarvoor ga ik liever naar de openbare bibliotheek in de stad.’

Marnix (23): ‘Ik studeer in de bibliotheek en werk aan projecten. En ik gebruik de databases. Een keer heb ik toevallig ene boek geleend, omdat ik het tegenkwam toen ik door de bibliotheek liep.’

Tom (21): ‘Ik ga eigenlijk nooit naar de HU bibliotheek. Wel gebruik ik de online tools en HUGO.’


Ook interessant: Video: hoe kijken studenten naar stress?