Nieuws

HU groeit meer dan het landelijk gemiddelde

Archieffoto: studenten voor corona

Een record aantal eerstejaars schreef zich dit studiejaar in bij een hogeschool. Het gaat om 110.307 aanmeldingen, een groei van 3,4 procent ten opzichte van vorig jaar. De HU verwelkomt 480 studenten meer: een stijging van 4,7 procent, iets meer dan het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit de cijfers die Vereniging Hogescholen publiceerde. Het aantal inschrijvingen per 1 oktober is een belangrijk gegeven: op deze tellingen worden de rijksbijdragen berekend. Het gaat om de totale instroom bij alle opleidingen: bachelor, master en associate degree (tweejarige opleidingen) – met zowel de voltijd als deeltijd en duale studenten.

De toestroom aan de HU voor de bachelor voltijdopleidingen loopt terug, maar daar staat tegenover dat het aantal deeltijders en het aantal masters groeit. Ook het aantal associate degree belandt door de herstart van deze nieuwe tweejarige opleidingen in de plus: bijna 120 tegenover zo’n dertig vorig jaar.

Avans Hogeschool is met 11 procent de grootste groeier en van de andere grotere hogescholen staat Inholland met 8,8 procent flink in de plus. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen groeit met 5,2 procent, Rotterdam zit met 0,4 nagenoeg gelijk. Bij de Hogeschool van Amsterdam daalt het aantal aanmeldingen, met 6,8 procent.

Pabo en Verpleegkunde

Landelijk gezien groeit de pabo het meest: ruim tien procent meer dan vorig jaar. Opvallend is het relatief groot aantal van 30-plussers dat instroomt. Ook het aantal studenten in de gezondheidszorg groeit: in de afgelopen vier jaar met maar liefst 27 procent zien. Dat kan nog meer worden als de opleidingen Verpleegkunde komend studiejaar de numerus fixus loslaten, verwacht de Vereniging Hogescholen.