Nieuws

HU krijgt komende jaren tientallen miljoenen euro’s extra

Foto: Femke van den Heuvel

De HU krijgt de komende jaren vele extra miljoenen euro’s aan rijksbijdragen als compensatie voor het wegvallen van de basisbeurs. In 2019 verwacht het college van bestuur acht miljoen euro meer, oplopend tot 26 miljoen in 2024. Als het aan het college ligt, gaat daarvan het grootste gedeelte naar de aanstelling van meer docenten.

Dat blijkt uit de ‘Kwaliteitsafspraken HU’ van het college van bestuur, die collegelid Anton Franken woensdag presenteerde aan de Hogeschoolraad (HSR). Door het afschaffen van de basisbeurs per september 2015 komen er vanaf 2019 honderden miljoenen aan extra euro’s beschikbaar voor het hoger onderwijs. Studenten krijgen als compensatie voor het inleveren van de basisbeurs kwalitatief beter onderwijs, is het idee.

De instellingen moesten de afgelopen twee jaar eerst zelf extra geld uittrekken voor die kwaliteitsimpuls. De HU heeft dat gedaan met zes miljoen euro ‘voorfinanciering’ per jaar. Nu is het rijk aan zet met jaarlijkse bijdragen. Het college gaat ervan uit dat in 2019 acht miljoen extra aan rijksbijdrage binnenkomt en het jaar daarop tien miljoen. In 2021 volgt een sprong naar dan 17 miljoen wat oploopt tot 23 miljoen  in 2022. De raming voor 2024 bedraagt 26 miljoen euro (zie staatje hieronder).

Bron: Kwaliteitsafspraken HU

Collegelid Franken temperde tijdens de vergadering al te hoopvolle verwachtingen. ‘Het is niet zo dat de sluizen opengaan’, zei hij. Het totale budget komt zelfs iets lager uit in de komende twee jaar, vanwege de ‘doelmatigheidskorting’, een bezuiniging op het gehele onderwijs in Nederland. Daarnaast zijn de bedragen gebaseerd op prognoses van de studenteninstroom. De daadwerkelijke instroom kan ook lager liggen.

Twee magere jaren
Zoals het er nu naar uitziet komen vanaf 2021 de reguliere bijdragen van het rijk iets hoger uit dan het oude niveau. Franken opperde tijdens zijn presentatie om deze toekomstige financiële pieken naar voren te halen. Dus om de komende twee magere jaren gelden uit de reserves in te zetten en dit later weer aan te vullen.

In elk geval kunnen de komende jaren flink wat extra middelen ingezet worden om het onderwijs te intensiveren. Zo’n 7 miljoen euro in 2019 tot 18 miljoen in 2024 is beschikbaar voor de inzet van meer onderwijzend personeel (OP). Dit moet leiden tot een verbetering van de zogeheten ‘OP/studentratio’, zeg maar het aantal studenten per docent.

Communityvorming
‘Hierbij kunnen instituten zelf bepalen wat belangrijk is; ze kunnen zelf prioriteiten stellen’, benadrukte Franken. Directeuren, opleidingscommissies en instituutsraden gaan hierover met elkaar in overleg. Maar instituten hebben niet helemaal de vrije hand. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om geld uit te geven aan een betere catering, stelde hij. ‘Het moet bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Instituten moeten het wel kunnen uitleggen.’ En de totale hoeveelheid geld hangt ook af van de groei of krimp van het aantal studenten.

Daarnaast wil het college een vast bedrag van twee miljoen euro per jaar uitgeven aan ‘communityvorming en studentengagement’. De afdeling Studentparticipatie van de Dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken krijgt hierover de regie. Denk aan het stimuleren van studieverenigingen, het inzetten van studentassistenten en de inrichting van honourstrajecten. Eenzelfde bedrag komt in de nabije toekomst aanvullend op bestaande budgetten ter beschikking voor de verdere ontwikkeling van de digitale leeromgeving (DLO), een set van applicaties en andere IT-systemen voor de ondersteuning van onderwijs en toetsen.

Na de presentatie van de Kwaliteitsafspraken wil het college van de leden van Hogeschoolraad horen wat zij van de uitgangspunten vinden. Als die reactie positief is, volgt een uitgewerkt plan dat ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.