Kort

Onderzoek naar impact van coronacrisis op het gezinsleven

Het is een bijzondere tijd voor gezinnen. Door de coronacrisis zitten zij meer thuis en moeten werk, school en zorgtaken combineren. Het lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht onderzoekt daarom hoe gezinnen deze tijd ervaren, wat moet resulteren in aanbevelingen aan bijvoorbeeld gemeenten. Tot en met deze maand kunnen (groot)ouders de vragenlijst invullen.