Kort

HU opent derde Centre of Expertise: ‘Talent & Skill’

Het nieuwe centrum houdt zich bezig met onderwijsdoorbraken voor de toekomst. Daarvoor gaat het samenwerken met andere hogescholen, de Universiteit Utrecht en scholen in de regio. Cor de Raadt is aangesteld als kwartiermaker. Op 6 november is er een officiële startbijeenkomst van het centrum.

Het is het derde Centre of Expertise, naast dat voor Smart Sustainable Cities (duurzame stedelijke ontwikkeling) en U CREATE (creatieve industrie en gezondheidszorg). De centra hebben één gezamenlijk doel: de samenwerking versterken tussen werkveld, onderzoek en onderwijs.