Kort

HU stelt coronafonds van twee miljoen euro beschikbaar

Het college van bestuur stelt twee miljoen euro beschikbaar om de werkdruk binnen de HU niet verder te laten oplopen. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld de inhuur van extra personeel, coronaverlof, inzet van studentassistenten voor uiteenlopende activiteiten, (ICT)-hulpmiddelen voor thuis werken of vitaliteitsworkshops. 

Leidinggevenden kunnen met hun team bespreken waar de knelpunten liggen. Zij kunnen dan een verzoek indienen voor een budget. Binnen 24 uur krijgen ze een reactie en het toegezegde bedrag wordt meteen verwerkt in het budget van het team.
 
Het CvB wil zo de mogelijkheid bieden voor snelle oplossingen bij problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het studeren en werken op afstand is tot aan de zomerperiode waarschijnlijk het uitgangspunt in het overheidsbeleid. Vanaf 1 februari is het al mogelijk om aanvragen in te dienen.