Kort

HU-studenten onderzoeken bedrijfsovernames agrarische sector

Studenten van de Hogeschool Utrecht gaan samen met andere scholen in Nederland onderzoek doen naar bedrijfsovername. Er wordt specifiek gefocusd op bedrijfsovernames in de agrarische sector. Nog te vaak wordt gedacht dat bedrijfsovername een activiteit is, maar in werkelijkheid is het een langdurig proces.

Het Rijk heeft 1,8 miljoen euro uitgetrokken voor het onderzoek, meldt landbouwvakblad Agraaf. De resultaten worden onder alle hogescholen gedeeld en direct in het onderwijs toegepast. De scholen die meewerken verdiepen zich in bedrijfsovernames van jonge boeren in de melkveehouderij en de akkerbouw. Er wordt ook een serieus game ontwikkeld, waarin jonge boeren het proces dat ze moeten doorlopen virtueel meemaken. Ook overnames in de glastuinbouw en de veeteelt worden onderzocht. De overige twee deelonderzoeken zijn ingestoken op familievraagstukken bij overnames en zij-introom, dus overnames buiten de familie.