Nieuws

HU telt 100 docenten meer dan in 2015

Minister van Engelshoven bij haar bezoek aan het Onderwijsfestival van de HU, januari 2020 - Foto: Kees Rutten

Hogeschool Utrecht heeft in 2019 ruim honderd docenten meer in dienst dan in 2015. In diezelfde periode daalden de studentenaantallen licht. Daarmee lijkt het plan om de onderwijskwaliteit te verbeteren door extra docenten aan te stellen, te lukken.

Dit valt te becijferen aan de hand van gegevens van de Vereniging Hogescholen (VH). Met de inzet van extra docenten zakt het gemiddeld aantal studenten per docent. Daardoor is er meer tijd voor kleinschaliger onderwijs en begeleiding, zo is de gedachte. De zogeheten student-docent-ratio zakt van 23,4 in 2015 naar 20,5 in 2017. In de volgende twee jaren komt het op 20,9 uit.

Hogescholen en universiteiten krijgen vele extra miljoenen euro’s van het ministerie van Onderwijs ter compensatie van het afschaffen van de basisbeurs. Daarmee moeten ze de onderwijskwaliteit verhogen. Belangrijkste manier daarvoor is het aanstellen van meer docenten. Universiteiten en hogescholen hebben deze voornemens vastgelegd in zogenaamde kwaliteitsplannen. De minister heeft het plan van de HU onlangs goedgekeurd.

Landelijk groeit het aantal docenten ook, zo becijferde het Hoger Onderwijs Persbureau. In 2019 tellen de hogescholen ruim 1600 docenten meer dan in 2015, blijkt uit de cijfers. Maar deze toename lijkt voor een groot deel veroorzaakt door de – bescheiden – landelijke groei van studenten in die periode. Het landelijk gemiddeld aantal studenten per docent varieert in deze jaren tussen 20,4 en 20,9.