HU verliest rechtszaak over wegsturen student

Hogeschool had tweedejaars studente niet mogen wegsturen na de dood van haar ouders. UPDATE

De Hogeschool Utrecht had een tweedejaars studente niet mogen wegsturen van haar opleiding na de dood van haar ouders. Dat heeft onderwijsrechtbank CBHO gisteren bepaald.

Door Bas Belleman (HOP)

Afgelopen jaar veranderden veel hogescholen en universiteiten hun regels voor het bindend studieadvies na een reeks rechterlijke uitspraken, maar de Hogeschool Utrecht deed dat niet: het zou nergens voor nodig zijn. Toch ging het in deze zaak mis.

Een eerstejaars HU-studente verloor een van haar ouders, waardoor ze een deel van haar tentamens niet haalde. Ze mocht toch naar het tweede jaar: haar bindend studieadvies (bsa) werd uitgesteld.

Studievertraging
Maar in het tweede jaar verloor ze haar andere ouder. Toen was het volgens de hogeschool een ander verhaal. Ze had slechts vijftig van de zestig studiepunten uit het eerste jaar behaald en dat was te weinig. Ze moest vertrekken. De hogeschool kon naar eigen zeggen niet vaststellen dat de studievertraging te wijten was aan de dood van haar andere ouder.

De rechter veegde de vloer aan met het besluit. Een hogeschool mag een student alleen wegsturen met een bindend negatief studieadvies als de student ‘ongeschikt’ is voor de opleiding. Als dat door bijzondere omstandigheden moeilijk aantoonbaar is, moet de student het voordeel van de twijfel krijgen.

Extra tijd
Zoiets had de studentendecaan van haar opleiding overigens voorgesteld: die adviseerde de examencommissie om de student een negatief advies te geven zonder haar weg te sturen. Dan mocht ze dus haar studie vervolgen, maar zou de opleiding wel haar twijfels hebben duidelijk gemaakt.

De examencommissie – en daarna de beroepscommissie – zag het anders. De studente had een kernvak een paar keer niet gehaald en had bovendien extra tijd gekregen bij de tentamens. Dat moest genoeg zijn.

Bijzondere omstandigheid
De rechter van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wees erop dat de dood van haar ene ouder was erkend als een bijzondere omstandigheid. Waarom zou de hogeschool de dood van de andere ouder dan niet als bijzondere omstandigheid erkennen?

De hogeschool moet de proceskosten van de studente vergoeden en haar alsnog haar studie laten vervolgen.

UPDATE

Reactie HU:
De HU kan zich vinden in het oordeel van het CHBO en accepteert deze uitspraak, schrijft de hogeschool in een reactie op Sharepoint (inloggen). ‘We betreuren het dat een juridische procedure nodig is geweest in een situatie als deze. De hogeschool zal deze casus dan ook gebruiken om met en van elkaar te leren en om te reflecteren in het maken van keuzes op het snijvlak van wet- en regelgeving en de menselijke maat. Wij respecteren verder de wens van de studente om in rust haar studie te vervolgen.’

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...