Nieuws

HU-docent genomineerd voor Echo Award

Margriet Biemans, docent bij Integrale Veiligheidskunde is door studenten genomineerd voor de Echo Award voor medewerkers die zich inzetten om culturele diversiteit zichtbaar te maken.

De motivatie voor de nominering is, dat Biemans al vijf jaar een open cultuur  propageert, waarin docenten elkaar aanspreken op gedrag, waarin je open kunt zijn, elkaars vooroordelen leert kennen en daarvan leert en vervolgens handelt in communicatie met studenten. 

Volgens Biemans heeft het veiligheidsveld behoefte aan meer diversiteit, niet alleen allochtonen, maar ook vrouwen. Politie- en brandweercorpsen worden nog steeds gedomineerd door autochtone mannen. 

Ook de opleiding IVK wordt gedomineerd door jongens. Ze ziet, dat veel studenten afhaken in het eerste jaar. Een reden is, dat het handjevol allochtone studenten zich vaak moeten verdedigen voor het gedrag van anderen, bijvoorbeeld wanneer over Marokkanen negatief wordt geschreven in de media. Wanneer je vooroordelen zichtbaar maakt, bied je iedereen dezelfde kansen, is de opvatting van Biemans.

Haar beleid heeft nog niet geleid tot reductie van het aantal studenten dat uitvalt binnen de opleiding. Biemans denkt dat dit ook te maken heeft, doordat studenten een verkeerd beeld hebben van de opleiding bij binnenkomst.

Op 14 februari maakt de juryvoorzitter Ahmed Marcouch bekend wie de Echo Award 2013 georganiseerd door Zestor wint.