Nieuws

HU’ers helpen ondernemers in zwaar weer

Twaalf accountancy-studenten helpen in de nieuwe pilot ‘De Utrechtse Zaak’ ondernemers met financiële problemen. Het is een initiatief van de opleiding, het lectoraat Schulden & Incasso van Hogeschool Utrecht en het Ondernemersklankbord regio Utrecht.

​Volgens recent onderzoek blijkt dat 3500 Utrechtse ondernemers schulden opbouwen zonder perspectief op afbetalen. Van deze 3500 ondernemers vragen meer dan tweeduizend ondernemers om hulp bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Driehonderd ondernemers worden uiteindelijk bijgestaan met verschillende regelingen, maar het effect daarvan is niet bekend.

Boekhouding
De HU’ers bieden de ondernemers in zwaar weer de helpende hand bij de opbouw en het onderhoud van de boekhouding. In de praktijk blijken veel zelfstandigen dit nogal lastig te vinden en niet goed te doen en hierdoor komen ze niet in aanmerking voor ondersteuning via de gemeente. Verder doen de studenten aan crediteurenbewaking en geven ze advies omtrent het gebruik van social media.

De coaching en begeleiding van de HU-studenten is georganiseerd vanuit zowel de opleiding als het Ondernemersklankbord regio Utrecht. De studenten lopen stage bij ‘De Utrechtse Zaak’ en dat bevalt volgens stagecoördinator Jan Kruit goed: ‘Ze hebben echt het gevoel dat hun kennis op waarde wordt geschat door de ondernemers. Hun ideeën worden vaak direct toegepast.'

Rotterdams voorbeeld
De Utrechtse pilot volgt het voorbeeld van ‘De Rotterdamse Zaak’, een succesvol project waarbij ondernemers en zzp’ers worden ondersteund vanuit de driehoek gemeente, Ondernemersklankbord en Hogeschool Rotterdam. Tot nu toe zijn ruim 200 ondernemers in dit project geholpen bij het ordenen van de administratie en het opstellen van jaarrekeningen of een marketingplan.