Nieuws

HU investeert miljoenen extra in onderwijs

De HU investeert in 2015 voor 11,6 miljoen euro extra in het onderwijs. Dit wordt voor een groot deel bekostigd uit de eigen middelen van de hogeschool.

Dat staat in de begroting over het jaar 2015 en de meerjarenraming 2015-2017, die het college van bestuur ter goedkeuring naar de Hogeschoolraad heeft gestuurd. De raad vergadert hier woensdag 7 januari over. De bezuinigingen op het ondersteunend personeel blijven van kracht.

Leenstelsel
Met de financiële injectie komt de HU tegemoet aan de afspraak die de Vereniging Hogescholen heeft gemaakt met minister Bussemaker rondom de invoering van het leenstelsel. Dat leenstelsel gaat komend studiejaar van start, zo is de bedoeling, en moet flink wat besparingen opleveren die vervolgens worden gebruikt voor verbetering van het hoger onderwijs. Dit geld komen pas vanaf 2018 beschikbaar, waarop is besloten dat hogescholen tot die tijd extra investeringen uit eigen zak betalen.

Het geld wordt als volgt verdeeld: 7,3 miljoen voor onderwijsinnovatie bij de faculteiten, 2 miljoen voor onderwijsinnovatie bij de diensten, 1,3 miljoen voor het Centre of Expertise Creative Industries en 1 miljoen voor het stimuleren van de instroom en ‘redesign’ bij de technische opleidingen. Het Rijk draagt 3,2 miljoen bij door middel van de ‘profileringsmiddelen’ die de HU tot en met 2016 ontvangt. Het grootste deel wordt betaald uit de zogeheten bestemmingsreserves (een spaarpot voor een bepaald doel).

Dynamiek
De begroting 2015 voorziet in een tekort van bijna 6.,4 miljoen euro. Door een kleine 7 miljoen uit de bestemmingsreserve in te zetten, eindigt het huishoudboekje ruim een half miljoen in de plus. Voor het jaar 2016 staat een tekort van bijna 3,5 miljoen genoteerd en voor 2017 zakt de begroting 4,5 miljoen euro in de min. ‘De Hogeschool Utrecht komt uit een periode van voorspelbare en beheersbare groei en bevindt zich nu in een periode van (deels) onvoorspelbare krimp in aantallen studenten, onzekerheid en dynamiek’, zo staat in de meerjarenraming. 

Foto: HU