Nieuws

HU: komende jaren ‘enkele tientallen miljoenen’ extra voor onderwijs

De HU gaat structureel miljoenen euro’s extra investeren in onderwijs en onderzoek. Die financiële injecties kunnen oplopen naar 'enkele tientallen miljoenen' tot 2020, schrijft de hogeschool in een persbericht. Een gesprek hierover met Tineke Zweed, sinds januari van dit jaar lid van het college van bestuur, en Cees Braas, voorzitter van de Hogeschoolraad (HSR).  

Het gaat om heel veel geld, realiseert collegelid Zweed zich: ‘Het is klip en klaar dat we het niet anders gaan uitgeven dan aan onderwijs en onderzoek. Het moet leiden tot vermindering van de werkdruk bij het personeel en verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.’

Hoeveel geld er jaarlijks exact te besteden is kan zij nog niet zeggen. ‘Maar ons uitgangspunt is dat een substantieel deel direct naar docenten gaat en dan praat je over meer dan honderd extra docenten gedurende dit jaar. En dat kan dit jaar nog verder oplopen. Ook de komende jaren willen we extra docenten aantrekken’, zegt ze.

Basisbeurs
De Vereniging Hogescholen en universitaire koepel VSNU hebben eerder al afgesproken dat de instellingen tot en met 2017 forse investeringen doen voor verbetering van de onderwijskwaliteit. Die afspraken komen voort uit de vervanging van de basisbeurs door het leenstelstel. Het ministerie van Onderwijs heeft daardoor extra geld beschikbaar en komt vanaf 2018 met financiële tegemoetkomingen. Tot die tijd is aan instellingen gevraagd om de investeringen in onderwijskwaliteit zelf voor te financieren. Daarnaast is de komende jaren bij de HU extra geld te besteden door de kostenbesparingen op HU Diensten en goedkopere huisvesting.

Ook in 2015 waren er miljoenen euro’s voor meer docenten uitgetrokken, maar dit bedrag is niet helemaal benut. Met andere woorden: er zijn minder docenten aangetrokken dan mogelijk was. ‘Het is vorig jaar niet gelukt’, beaamt Tineke Zweed. Braas analyseert hoe dit kon gebeuren: ‘Er kwam in de loop van vorig jaar geld beschikbaar, maar de mensen op de instituten en faculteiten wisten niet zeker of ze de docenten het jaar daarna ook nog konden betalen. Ik denk dat velen daardoor terughoudend waren en niet doorpakten.’ Zweed: ‘Het is belangrijk dat dit ons niet weer overkomt in 2016 en 2017. En dat is precies de reden waarom we nu uitleggen dat die miljoenen beschikbaar zijn en dat daarvan gebruik moet worden gemaakt.’

Dialoog
Het is niet zo dat al precies is uitgemaakt waar dat geld naartoe gaat, zegt Zweed. Juist niet: ‘Het is belangrijk dat we gezamenlijk bepalen waar die tientallen miljoenen aan besteed worden.’

Het college wil docenten, opleidingscoördinatoren en leden van medezeggenschapsraden oproepen om te vertellen hoe en waar deze investeringen het meest nodig zijn. Braas: ‘Ik kan me voorstellen dat studenten zeggen dat ze vaker individueel begeleid willen worden in plaats van steeds maar weer in groepjes. En zo zijn er legio ideeën te bedenken om het onderwijs te verbeteren.’ Zweed: ‘Vorige week is een eerste overleg van het college met HSR geweest en de ideeën van de studentleden vlogen over tafel. Dat waren goede voorstellen. Dat biedt perspectief om daar de komende periode een dialoog over te hebben.’