Nieuws

Komende jaren pieken en dalen in de HU-begroting

Archieffoto: Kees Rutten

De financiën van de HU kent de komende jaren pieken en dalen. Dat ligt onder meer aan de corona-crisis en een stijging van studentenaantallen. De ontstane tekorten worden gedekt door de inzet van reserves. Ook komt er meer geld binnen op basis van de kwaliteitsafspraken.

Dat valt op te maken uit de begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2025, waarover het college van bestuur en de Hogeschoolraad (HSR) met elkaar in gesprek zijn. Raadslid Guido van der Burg complimenteerde vorige week collegelid Tineke Zweed met de begroting omdat die op veel punten helder is.

In grote lijnen staat de HU er financieel redelijk voor. ‘Er zijn weinig verrassingen’, zei Van der Burg. Behalve dan de onvoorziene gevolgen van de corona-uitbraak. Hij is voorzitter van de HSR-expertgroep Financiën, Bedrijfsvoering en Huisvesting, die de begroting bestudeerde.

Uitgaven op het gebied van ict

Van der Burg wil nog met het college van bestuur in gesprek over de uitgaven voor ict en digitalisering. ‘Er is geen twijfel dat het geld goed besteed wordt, maar we willen graag meer inzicht en zaken uitgesplitst zien’, zei hij vorige week tijdens een HSR-vergadering.  

In de begroting van 2020 staat aanvankelijk een tekort van ruim 1 miljoen euro. Maar tegen het eind van het kalenderjaar noteert de hogeschool een overschot van 7 miljoen euro. Belangrijke reden voor deze ‘meevaller’ is dat door de corona-crisis miljoenen minder is uitgegeven vanwege online onderwijs en thuiswerken. Te denken valt aan minder verwarming en onderhoud van de gebouwen en het wegvallen van reis- en verblijfskosten.      

Meer docenten aantrekken

Daar staat tegenover dat de HU in 2021 zo’n 12,5 miljoen euro uit de reserves moet inzetten om een verwacht tekort van bijna 12 miljoen euro te dichten. Dit heeft twee oorzaken, staat in de begroting. De groei van 5 procent studenten per oktober 2020 is er een van. Die ‘piek’ bekostigt het ministerie van Onderwijs pas twee jaar later, terwijl de HU meteen meer docenten moet aantrekken. Daarnaast zijn veel bestedingen die in 2020 niet doorgingen vanwege corona, doorgeschoven naar 2021.

De jaren erna kunnen de reserves weer aangevuld worden door de financiering vanuit het ministerie van Onderwijs. Maar er ontstaan wel tekorten van tussen de 1 en bijna 4 miljoen euro. ‘Dit negatieve resultaat is grotendeels het effect van de ontwikkeling binnen digitalisering en daarbij komende kosten’, staat in de meerjarenraming. Daar staat tegenover dat er meer geld binnenkomt op basis van de kwaliteitsafspraken.

Afschaffing van de basisbeurs

Door de afschaffing van de basisbeurs krijgen hogescholen en universiteiten tot 2025 een miljoeneninjectie om de onderwijskwaliteit te verbeteren, de zogenaamde kwaliteitsafspraken. De HU investeert hier in 2020 een kleine 12 miljoen euro in. Dit loopt op naar ruim 27 miljoen in 2025. Een groot deel van deze gelden geeft de HU al eerder uit zodat de aanstelling van extra docenten over de jaren wordt uitgesmeerd.

Het meeste geld van de kwaliteitsafspraken gaat naar de aanstelling van extra docenten. Dit moet ten goede komen aan de student/docentratio: per docent minder studenten zodat er meer onderwijs en begeleiding mogelijk is. In 2020 telt de HU nog een kleine 25 studenten per docent, blijkt uit de documenten. ‘Als gevolg van de oplopende reeks aan kwaliteitsmiddelen, daalt de totale OP/student ratio de komende jaar verder naar 22,9’, meldt de meerjarenraming. Dat punt moet in 2025 zijn bereikt.

Aantal studenten stabiel

De ontwikkelingen van het totaal aantal studenten zal na de groei in 2020 min of meer stabiel blijven, is de prognose. De bachelor voltijdstudenten (de grootste inkomstenbron van de hogeschool) dalen van 27.500 in 2020 naar 23.500 in 2025. Tegenover die afname staat een stijging bij de deeltijd en de tweejarige associate degrees. De studentenpopulatie bij de masters kent in de komende jaren een minimale groei, zo is de verwachting.