Nieuws

HU-website voor studiekiezers slaat aan

Aspirant-studenten kunnen sinds vorige week gebruik maken van de nieuwe site www.hu4u.nl. Dat is een portal waar studiekiezers zich kunnen aanmelden waarna ze studie-informatie krijgen die op hun interesses is afgestemd. Er wordt al flink gebruik van gemaakt. 

Middelbare scholieren en anderen die zich oriënteren op een studie kunnen een eigen profiel aanmaken. ‘Als zij bijvoorbeeld aangeven geïnteresseerd te zijn in communicatie en journalistiek dan krijgen zij voorlichtingsmateriaal over studies op die gebieden en niet over de technische vakken’, zegt Jeanine Bagga, adviseur bij de dienst Communicatie & Marketing.Een ander voordeel van HU4u.nl ten opzichte van de reguliere HU-site is dat alle relevante informatie voor studiekiezers bijeen is gebracht. Van de data van open dagen, verschillende vormen van matching en gegevens over studiebegeleiding tot en met weetjes over het studentenleven (zoals introductie en sportactiviteiten). Ook kunnen aspirant-studenten via de site brochures aanvragen en zich aanmelden voor open dagen.Interviews
Het is de bedoeling, benadrukt Bagga, dat de opleidingen de site voorzien van interessante en leuke content. Zo kunnen er bijvoorbeeld artikelen en filmpjes geplaatst worden met interviews met huidige studenten en alumni in het werkveld. ‘Het zou mooi zijn als de mensen bij de opleidingen inzien dat ze via deze site kunnen communiceren met aanstaande studenten’, stelt zij.De site blijkt bij de doelgroep goed aan te slaan. Nadat hij een week online stond hebben 1100 studiekiezers een profiel aangemaakt. ‘Dat is veel meer dan we verwacht hadden’, zegt Bagga.