Nieuws

HUgenoten Award voor Huib de Jong

‘Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit.’ Dat begrip staat centraal bij scheidend collegelid Huib de Jong, betoogde Ger Bonhof, collegevoorzitter van de HU. Even later speldde ze hem de HUgenoten Award op. Hij wordt per 1 maart lector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Het ereteken wordt toegekend aan personen die bijzonder belangrijk zijn geweest voor de hogeschool. De Jong was zo iemand, zo werd duidelijk tijdens de toespraken bij zijn afscheid donderdag 14 februari op de locatie Oudenoord 700. Hij heeft zich in de zeven jaar dat hij lid was van het college van bestuur onder meer hard gemaakt voor de versterking van het toegepast onderzoek, het uitbouwen van internationalisering en de invoering van flexibilisering en excellentie in het onderwijs. 
 
Rector magnificus Bert van der Zwan van de Universiteit Utrecht benadrukte eveneens tijdens zijn humorvolle toespraak de inzet op kwaliteit van De Jong. ‘Hij is een soort kwaliteitsjunk die het niet kan laten om ergens aan te sleutelen met als doel het te verbeteren.’ Ook Dick de Wolff, directeur van de faculteit Educatie, kreeg de lachers op zijn hand. Hij vertelde dat hij zes jaar faculteitsdirecteur bij de HvA is geweest waarna hij zijn stropdas afdeed. ‘Bij mijn afscheid heb ik deze das gekregen maar ik draag hem nooit. Dus ik dacht: ik geef hem aan jou.’
 
In zijn afscheidscollege besprak De Jong het gedachtegoed va de Amerikaanse historicus Charles Tilly en trok dat door naar de huidige maatschappij en functioneren van de hogeschool. Ook figureerde de tekenfilmpersonage Barbapapa in zijn rede. De Jong onderstreepte het belang van goed opgeleide en gepromoveerde docenten. Na afloop viel hem een staande ovatie ten deel.
 
Lees hier (vanaf pagina 12) of in de papieren editie van Trajectum het afscheidsinterview met Huib de Jong.