Nieuws

Huishoudboekjes onderwijsinstellingen met één muisklik vergelijkbaar

Foto: Pixabay

Wie wil weten waar het onderwijs zijn geld aan uitgeeft, kan dat nu makkelijk online checken. Het ministerie van OCW lanceerde vandaag een website met daarop de huishoudboekjes van alle door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen.

Op de website Baten en lasten onderwijs kan iedereen de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen bekijken en onderling vergelijken. Dat moet het makkelijker maken voor bestuurders, medewerkers, studenten, leden van de medezeggenschap en andere betrokkenen om met elkaar in gesprek te gaan over de financiën van hun instelling.

Met enkele muisklikken is te zien dat de HU jaarlijks zo’n 224 miljoen euro tegemoet kan zien van het rijk (peildatum 2016). De Universiteit Utrecht is met 812 miljoen behoorlijk ruimer bedeeld. De rijksbijdrage valt kariger uit voor de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: een kleine 53 miljoen euro.

Jaarverslagen
Nieuw is de informatie niet, die was altijd al publiek toegankelijk. Maar de cijfers waren tot nu toe moeilijk te doorzoeken en te vergelijken. Daarvoor moest men onvermijdelijk met jaarverslagen en grote excel-bestanden in de weer.

De nieuwe website is bijzonder gebruikersvriendelijk. Eén muisklik voldoet om te zien waar een bepaalde onderwijsinstelling haar geld aan uitgeeft en wat er binnenkomt. De cijfers zijn ook per onderwijssector of per stad doorzoekbaar. Ze omvatten de jaren 2012 tot en met 2016.

Eerste stap
Dit kan interessante kennis opleveren. Bijvoorbeeld dat de uitgaven voor ‘administratie en beheer’ van alle Nederlandse universiteiten bij elkaar tussen 2012 en 2016 zijn gedaald van ruim 178.4 miljoen naar 161 miljoen euro. Terwijl die kostenpost in het hbo juist is gestegen, van 159.6 miljoen naar 169,4 miljoen euro.

Of dat de uitgaven van de HU aan huisvesting in 2012 zo’n 17.7 miljoen euro bedroegen en in 2016 met iets meer dan 16 miljoen een dikke anderhalf miljoen lager uitkwam.

Duiding bij de cijfers ontbreekt vooralsnog. De website is volgens het ministerie een eerste stap. Het doel is om in de toekomst alle gegevens van de jaarrekening, dus bijvoorbeeld ook de reserves van besturen, online te zetten. Ook de duiding uit de Financiële staat van het onderwijs, dat de onderwijsinspectie jaarlijks uitbrengt, komt straks op de website te staan.