Huur verlagen kost onnodig veel tijd

Procedure via huurteam en huurcommissie kost minimaal zes maanden, mede door gebrekkige samenwerking.

Studenten kunnen met hulp van het huurteam te hoge huurprijzen aanpakken. Maar de procedure daarvoor dreigt te verzanden in bureaucratie en lange wachttijden, mede door een gebrekkige samenwerking tussen huurteam en huurcommissie.

Dat blijkt uit het verhaal over het Utrechts huurteam in Trajectum nummer 7. Dit huurteam is opgericht om studenten te stimuleren hun huurprijs te toetsen aan de wettelijke normen. De eerste controle is gratis en vrijblijvend. Wie daarbij concludeert dat de huisbaas te veel huur vraagt, kan de huurcommissie inschakelen. Deze commissie kan de huisbaas dwingen om de huur te verlagen, eventueel zelfs met terugwerkende kracht.

Deze laatste stap kost echter minimaal zes maanden en studenten moeten gedurende die periode in de te dure kamer blijven zitten. Oorzaak van deze lange duur lijkt mede te liggen in de gebrekkige samenwerking tussen huurteam en huurcommissie.

Kamer opmeten
De twee instanties werken nauwelijks met elkaar samen. Wanneer het huurteam een kamer opmeet, doet de huurcommissie dat drie maanden later over. Het huurteam heeft voorgesteld hierin samen te werken, maar de huurcommissie wil dat niet. 'Wij zijn onpartijdig en kunnen er niet vanuit gaan dat alle rapporten van het huurteam kloppen. Daarnaast hebben wij geen zicht op het functioneren van het huurteam', zegt de huurcommissie.

Daarnaast heeft de huurcommissie het erg druk vanwege de hoeveelheid aanmeldingen. Daardoor kan het op dit moment al enkele maanden duren voordat de commissie tot een eerste afspraak komt.

Schikking
Het huurteam adviseert nu om niet te wachten op een bindende uitspraak van de huurcommissie en gaat vaak zelf in gesprek met een huisbaas, die te veel huur vraagt. Vaak leidt dat tot een schikking en blijft de goede band met de huisbaas behouden.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...