Kort

HvA start pilot voor eerstegeneratiestudenten

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is begonnen met een pilot om studenten die als eerste in hun familie een opleiding aan het hoger onderwijs beginnen te ondersteunen. Een groep van 70 studenten nam deel aan het driedaagse programma ‘Tune in’.

‘Het is voor het eerst dat een Nederlandse hbo-instelling een aparte introductie verzorgt voor deze doelgroep’, schrijft de HvA op haar website. Het college van bestuur vindt het belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat eerstegeneratiestudenten zich het minst voorbereid voelen op het hbo. Ook is het uitvalpercentage onder deze groep in het eerste jaar doorgaans hoger.

Met het programma hopen de bestuurders deze nieuwe studenten te inspireren, door middel van trainingen, workshops en verhalen van gastsprekers en ouderejaarsstudenten.