Nieuws

Ict-netwerk schuift aan bij UtrechtInc

Het programmabureau van het Utrechtse ict-netwerk Skillcity verhuist naar de UtrechtInc in De Uithof.

Oprichter Ben Alfrink van Skillcity gaat tevens scouten naar veelbelovend ict-talent in de regio. ‘Met deze nieuwe samenwerking verbinden we twee werelden die letterlijk in elkaars verlengde liggen’, zegt Bas Allart, directeur van UtrechtInc.

Skillcity is in 2001 op initiatief van de gemeente Utrecht gestart. Het is een regionaal netwerk van honderden ict bedrijven die in de groeifase zitten of daar al voorbij zijn.

UtrechtInc ondersteunt en faciliteert zo’n vijftig startende ondernemers met huisvesting, financiering en begeleiding. De helft is gevestigd in De Uithof. UtrechtInc is ontstaan uit het Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie (CvOI), Cube en StartImpuls Utrecht.