Nieuws

Iedereen mailtje bij cijfer in Osiris

Alle studenten van de HU kunnen vanaf komend studiejaar een mailtje ontvangen als een cijfer van een toets in het studievolgsysteem Osiris is ingevoerd. Daartoe is besloten na een succesvolle proef.

Het ongemak voor veel studenten om regelmatig in te loggen op Osiris om te zien welk punt is behaalt, is daarmee verleden tijd. Op het HU-mailadres krijgen studenten een bericht als een cijfer is ingevoerd, veranderd of verwijderd. Hiermee komt de hogeschool tegemoet aan de wens van velen dat de informatievoorziening rond de cijfers beter moet.

De afgelopen maanden is er geëxperimenteerd bij bouwtechnische bedrijfskunde, accountancy en business management. De studenten zijn goed te spreken over de nieuwe service. Degenen die dergelijke mails niet wensen te ontvangen kunnen zich op elk moment afmelden. Van de ruim duizend studenten die aan de proef meededen zagen er zes vanaf.