Kort

Initiatief van studentenfractie voor ‘coronabonus’ personeel

De studentenfractie @HU in de Hogeschoolraad (HSR) heeft een voorstel ingediend om een ‘coronabonus’ uit te keren aan alle HU-medewerkers. Deze geldt als waardering voor het online voortzetten van het onderwijs, schrijft de fractie in het initiatiefvoorstel. Veel medewerkers kampen immers met extra werkdruk, maken overuren en ervaren meer stress.

De fractie denkt aan een vergoeding van netto 1000 euro voor de circa 3400 personeelsleden. Het precieze bedrag staat niet in het voorstel omdat onbekend is wat de totale kosten zijn, zegt fractievoorzitter Ibrahim Kumcu. Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat de meningen verdeeld zijn, vertelt hij. Sommigen vinden het een sympathieke geste, anderen stellen dat er geen onderwijsgeld aan besteed dient te worden.

De fractie @HU wil de mening onder docenten en andere medewerkers peilen. Zij kunnen mailen naar info@fractieathu.nl. Zorgmedewerkers krijgen al zo’n coronabonus. Over twee weken komt het initiatief op de agenda bij een van de expertgroepen van de HSR.