Nieuws

Inspectie: acht instellingen moeten declaraties uitleggen

Vier universiteiten en vier hogescholen moeten nadere uitleg geven over de declaraties van hun bestuurders. Daar heeft de Onderwijsinspectie om gevraagd.

De inspectie bevestigt een bericht van RTL Nieuws. Het was al wel bekend dat de Inspectie navraag zou doen over de declaraties, maar niet bij hoeveel hogescholen en universiteiten precies.

Eerder meldde RTL dat bestuurders van universiteiten en hogescholen soms vreemde declaraties vergoed kregen, zoals peperdure bureaustoelen en verre ritten in dienstauto’s. Dat leidde tot een snel onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Accountants
De
conclusie was dat bestuurders netter moesten declareren, maar ook dat de regels niet duidelijk genoeg zijn. Laten universiteiten en hogescholen eerst eens goede afspraken over declaraties maken, was de gedachte van minister Bussemaker. Het had volgens haar weinig zin om tijd en geld te besteden aan diepgravend onderzoek met een ongewisse uitkomst.

Maar in sommige gevallen hadden accountants van instellingen al opgemerkt dat bestuurders hun eigen reglement niet hadden nageleefd. Het ging daarbij om vier universiteiten en vier of vijf hogescholen. Daar zou de Inspectie nog navraag naar doen.

En dat gebeurt nu dus bij acht niet nader genoemde instellingen. 'Straks zal moeten blijken waar de opmerkingen van de accountants precies op gebaseerd zijn', zegt een woordvoerder. 'En daarna zou een vervolgonderzoek naar de besteding van overheidsgeld kunnen plaatsvinden.' Of het zover komt, is nog even afwachten.

De bonnetjes van de HU-collegeleden zijn hier (pdf) te doorzoeken.

UPDATE
De HU is niet in beeld bij het onderzoek van de Onderwijsinspectie, meldt een woordvoerder van het college van bestuur desgevraagd: 'Tot op heden heeft Hogeschool Utrecht geen melding ontvangen dat de Onderwijsinspectie onderzoek gaat of wil doen naar declaraties onze bestuurders. We gaan ervan uit dat we dus niet tot een van de acht instellingen behoren, waarnaar de Onderwijsinspectie onderzoek gaat doen.'