Nieuws

Internetten tijdens tentamens

Het internet op tijdens een tentamen: aan een Deense universiteit mag het. Overleggen en informatie opzoeken heten daar geen fraude meer.

Je kunt fraude voorkomen door studenten een blaadje en een pen te geven en verder alles te verbieden, zegt een medewerker van de Universiteit van Zuid-Denemarken tegen de website Insidehighered. Maar je kunt ook het omgekeerde doen: alles toestaan behalve plagiaat.

Dat laatste lijkt de universiteit veel vruchtbaarder. Het is niet eenvoudig om het internet goed te gebruiken, vinden de Denen. Er zijn zoveel bronnen, dat het lastig is de waarde ervan in te schatten. Daardoor blijft het mogelijk studenten te toetsen op analytische vaardigheden.

Volgens een medewerker helpt het om het aantal woorden te limiteren dat studenten in hun antwoord mogen gebruiken. Als ze knippen en plakken, wordt het al snel te lang en moeten ze de tekst alsnog in eigen woorden samenvatten. De universiteit gebruikt ook software om plagiaat op te sporen.

Open boek-tentamens komen het dichtst in de buurt bij deze vorm van toetsing. Die zijn in Nederland al enige jaren gemeengoed.